Przetargi archiwalne

19 października 2017

Zapytanie ofertowe – kalendarze na 2018 rok

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2018 rok. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” […]
13 października 2017

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017 POBIERZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13.10.2017 POBIERZ Załączniki do SIWZ 13.10.2017 POBIERZ Odpowiedzi na […]
10 października 2017

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Olszynach, gm. Rzepiennik Strzyżewski

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz […]
2 października 2017

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Ogłoszenie o zamówieniu  02.10.2017  POBIERZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  02.10.2017  POBIERZ  Załączniki do SIWZ  02.10.2017  POBIERZ  Odpowiedzi na pytania […]
28 września 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości

Okres obowiązywania umowy: od 02.11.2017 do 31.10.2018 Oferty można składać do dnia 05.10.2017 r. do godz. 10:00 Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Zapytanie ofertowe  28.09.2017 […]
22 sierpnia 2017

Dostawa pojazdu wraz z zabudową asenizacyjną o pojemności 7000 litrów

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Ogłoszenie o zamówieniu  22.08.2017  POBIERZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  22.08.2017  POBIERZ  Załączniki do SIWZ  22.08.2017  POBIERZ  Załącznik nr 6 […]
17 sierpnia 2017

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz […]
31 lipca 2017

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z […]