Przetargi aktualne

20 stycznia 2023

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z […]
30 grudnia 2022

Dostawa materiałów biurowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z […]
16 grudnia 2022

Dostawa środków chemicznych do procesów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Opis Data zamieszczenia […]
8 grudnia 2022

Przetarg ustny nieograniczony – dzierżawa

Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, oznaczonej […]
5 grudnia 2022

Dostawy paliw płynnych w 2023 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z […]
25 listopada 2022

Dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy. […]
18 listopada 2022

Usługi laboratoryjne – osady

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach […]
18 listopada 2022

Usługi laboratoryjne – badanie ścieków

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających […]