Przetargi archiwalne

Wymiana odcinka sieci wodociągowej fi110 mm w msc. Piotrkowice 

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wymianę odcinka sieci wodociągowej fi110 mm w msc. Piotrkowice Opis Data […]

Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych zasilanych bateryjnie do zabudowy w ziemi na sieci wodociągowej wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitorującego 

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych zasilanych bateryjnie do zabudowy w ziemi na sieci wodociągowej […]

Zapytanie ofertowe – wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie wynikającej z Rozporządzenia […]

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie – Etap 1”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. “Budowa i przebudowa […]

Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego zasilanego z sieci energetycznej do zabudowy w ziemi na sieci wodociągowej wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitorującego 

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę przepływomierza elektromagnetycznego zasilanego z sieci energetycznej do zabudowy w ziemi na […]

Dostawa, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz z niezbędną infrastrukturą

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz […]

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie – Etap 1

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej […]

Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2024 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2024 roku Przedmiotowe postępowanie […]