Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-5/2018

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 19.10.2018 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 19.10.2018 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja pdf) 19.10.2018 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 19.10.2018 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego (Umowa) 19.10.2018 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Umowa RODO) 19.10.2018 POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt I i III 19.10.2018 POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt II 19.10.2018 POBIERZ
Część III – Załącznik do PFU 19.10.2018 POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 19.10.2018 POBIERZ
Część IV – Załączniki do WWiORB 19.10.2018 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 06.11.2018 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 21.11.2018 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania na część 1 29.11.2018 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania na część 2 29.11.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 06.12.2018 POBIERZ