Przetargi archiwalne

27 listopada 2017

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego Spółki ZA ROK 2017 i 2018

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania firmowego Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. za rok […]
23 listopada 2017

Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne osadów ściekowych

Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Tuchowie i Ciężkowicach w 2018r., wykonane metodami […]
23 listopada 2017

Usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne próbek ścieków

Usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz […]
23 listopada 2017

Badania wody uzdatnionej

Badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, oraz wody powierzchniowej w roku 2018 usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami […]
20 listopada 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę posiłków profilaktycznych w puszkach na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej”. Okres obowiązywaniu umowy: […]
15 listopada 2017

Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Tuchów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 15.11.2017  POBIERZ Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15.11.2017  POBIERZ Załączniki do SIWZ 15.11.2017 […]
9 listopada 2017

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2018 roku

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 09.11.2017  POBIERZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09.11.2017  POBIERZ Załączniki do SIWZ 09.11.2017  POBIERZ Wzór umowy […]
27 października 2017

Zapytanie ofertowe – kalendarze na 2018 rok

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2018 rok. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” […]