Przetargi archiwalne

5 listopada 2018

Zapytanie ofertowe – dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach i słoikach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach i słoikach na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie. Zestawienie posiłków profilaktycznych stanowiących […]
2 listopada 2018

Zapytanie ofertowe – rzeczoznawca majątkowy

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości będących w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z […]
19 października 2018

Zapytanie ofertowe – kalendarze na 2019 rok

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2019 rok. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” […]
19 października 2018

Zapytanie ofertowe – Wykonanie instalacji gazowej wraz z doposażeniem pieca na SUW Lubaszowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazowej wraz z doposażeniem pieca na SUW Lubaszowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj”     Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania […]
19 października 2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice” Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu […]
16 października 2018

Zapytanie ofertowe – Dostawa dwóch (2) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” Postępowanie znak […]
12 października 2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice” realizowanego w ramach projektu Budowa sieci […]
9 października 2018

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2019 roku

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2019 roku. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie […]