Zapytanie ofertowe – dostawa urządzeń do pomiaru mętności wody surowej na stacji uzdatniania wody Lubaszowa

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń do pomiaru mętności wody surowej na stacji uzdatniania wody Lubaszowa

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 01.03.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 01.03.2022 POBIERZ
Załącznik nr 2 – informacja RODO 01.03.2022 POBIERZ
Modyfikacja zapytania ofertowego 01.03.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.03.2022 POBIERZ