Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Budowa linii technologicznej do produkcji materiałów nawozowych (w postaci zarówno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciężkowicach należących do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Budowa linii technologicznej do produkcji materiałów nawozowych (w postaci zarówno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciężkowicach należących do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 15.10.2021 POBIERZ
Formularze (wersja edytowalna) 15.10.2021 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 15.10.2021 POBIERZ
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 15.10.2021 POBIERZ
Załącznik nr1 do OPZ 15.10.2021 POBIERZ
Załącznik nr2 do OPZ 15.10.2021 POBIERZ
Załącznik nr3 do OPZ 15.10.2021 POBIERZ
Załącznik nr4 do OPZ 15.10.2021 POBIERZ
Załącznik nr5 do OPZ 15.10.2021 POBIERZ
Odpowiedź na pytanie 20.10.2021 POBIERZ
Modyfikacja zapytania ofertowego 20.10.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.11.2021 POBIERZ