Zapytanie ofertowe – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Modernizacja magistrali wodociągowej w msc. Jodłówka Tuchowska wraz z hydroforniami.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Modernizacja magistrali wodociągowej w msc. Jodłówka Tuchowska wraz z hydroforniami.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 13.04.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – opracowanie koncepcyjne 13.04.2022 POBIERZ
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 13.04.2022 POBIERZ
Załącznik nr 4 – wzór umowy 13.04.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.04.2022 POBIERZ