Badania laboratoryjne wody. Instrukcja pobierania wody.

Badanie wody

BADANIE LABORATORYJNE WODY

 Laboratorium Spółki Komunalnej DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. wykonuje analizy zarówno  fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne wody. W skład podstawowej analizy wchodzą:


PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

– odczyn pH;

– przewodność;

– mętność;

– zawartość jonu amonowego;

– zawartość żelaza;

– zawartość manganu;

– twardość ogólna.

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE:

– zawartość bakterii grupy coli;

– zawartość bakterii Escherichia coli;

– zawartość enterokoków kałowych.

Nasze Laboratorium nie posiada akredytacji, sprawozdania z badań nie są respektowane przez instytucje zewnętrzne (np. Sanepid, WIOŚ). 

Próbki do badań przyjmowane są w poniedziałki w godzinach: 7:00-13:00 w Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej (adres: Siedliska 1).

W razie pytań prosimy o kontakt z laborantem (tel. 14 621 05 62 wew. 154)

INSTRUKCJA POBIERANIA WODY:

Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych:

− Przed rozpoczęciem pobierania próbki do butelki, odpuszczać wodę przez 
ok. 5 min. w celu ustabilizowania przepływu oraz składu wody.

 − Wodę pobrać do czystej butelki PET (po wodzie mineralnej) o pojemności 1,5 L lub czystego naczynia szklanego, uprzednio wypłukanego pobieraną próbką.

− Napełnić pojemnik powolnym strumieniem aż do momentu przelania się („pod korek”, tzn. tak, aby nie było powietrza w butelce), po napełnieniu butelkę natychmiast zamknąć.

− Próbkę dostarczyć do Laboratorium najszybciej jak to możliwe.

 

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych:

− Zakupić  4 sterylne pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 100-120 ml (analogiczne, jak do badania moczu).

− Z kurka z którego ma zostać pobrana woda należy zdjąć wszelkie dodatkowe elementy (przeciwrozbryzgowe, perlator, sitko).

− Oczyścić wnętrze kranu z zalegającego kamienia.

− Otworzyć zawór i spuszczać wodę przez około 3 minuty, a następnie zawór zakręcić.

− Kurek metalowy wysterylizować środkiem dezynfekującym (zawartość alkoholu około 70%). płomieniem ze specjalnej opalarki lub też tamponem nasączonym alkoholem (np. spirytusem).
Do kurka z tworzywa sztucznego używać wyłącznie środka dezynfekującego.

− Po około 2 minutach ponownie otworzyć zawór i spuszczać wodę wolnym strumieniem przez
ok. 1-2 min.

− Otworzyć pojemniki i podstawić je pod kran, napełnić wodą i natychmiast zamknąć . Należy uważać, aby nie dotykać krawędzią wylotu kranu. 

− Próbkę dostarczyć do Laboratorium najszybciej jak to możliwe.

POBÓR WODY STUDZIENNEJ:

W celu pobrania próbki wody bezpośrednio ze studni, należy opuścić do otworu prosty CZYSTY czerpak, np. wiadro lub inny otwarty pojemnik. Następnie przelać pobraną wodę do butelki / pojemników.  Dalszy sposób postępowania, jak wyżej.

POBIERZ PDF