Nieczystości stałe

Opłaty za odbiór odpadów stałych, należy regulować w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Wszelkie zmiany w deklaracjach odnośnie wywozu odpadów, należy zgłaszać telefonicznie: 14 652 54 74 (w. 10 lub 27) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tuchowie

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu: www.tuchow.pl