Nieczystości stałe

Opłaty za wywóz odpadów stałych od mieszkańców gminy, należy regulować w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Wszelkie zmiany w deklaracjach odnośnie wywozu odpadów, należy zgłaszać telefonicznie: 14 652 54 74 (w. 10 lub 27) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tuchowie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie : www.tuchow.pl
Spółka Komunalna prowadzi również odbiór nieczystości stałych od firm i instytucji. Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju odbieranych frakcji. Prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 14 621 05 62.