Jakość wody

Jakość wody

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
za lata:

2023
Ocena jakości wody - gmina Tuchów
Ocena jakości wody - gmina Tuchów
Ocena jakości wody - gmina Ryglice
Ocena jakości wody - gmina Rzepiennik Strzyżewski
Ocena jakości wody - gmina Ciężkowice
Ocena jakości wody - gmina Ciężkowice
2022

Ocena jakości wody - gmina Tuchów
Ocena jakości wody - gmina Rzepiennik Strzyżewski
Ocena jakościowa - gmina Ryglice
Ocena jakościowa wody - gmina Ciężkowice

2021

Ocena jakości wody - gmina Tuchów
Ocena jakości wody - gmina Rzepiennik Strzyżewski
Ocena jakościowa - gmina Ryglice
Ocena jakościowa wody - gmina Ciężkowice

2020

Ocena jakości wody - gmina Tuchów
Ocena jakości wody - gmina Rzepiennik Strzyżewski
Ocena jakości wody - gmina Ryglice
Ocena jakości wody - gmina Ciężkowice

2019
Ocena jakości wody - gmina Ciężkowice
Ocena jakości wody - gmina Ryglice
Ocena jakości wody - gmina Rzepiennik Strzyżewski
Ocena jakości wody - gmina Tuchów

2018
Ocena jakości wody - gmina Ciężkowice
Ocena jakości wody - gmina Ryglice
Ocena jakości wody - gmina Rzepiennik Strzyżewski
Ocena jakości wody - gmina Tuchów

2017
Ocena jakości wody - gmina Ciężkowice
Ocena jakości wody - gmina Ryglice
Ocena jakości wody - gmina Rzepiennik Strzyżewski
Ocena jakości wody - gmina Tuchów

2016
Ocena jakości wody - gmina Ciężkowice
Ocena jakości wody - gmina Ryglice
Ocena jakości wody - gmina Rzepiennik Strzyżewski
Ocena jakości wody - gmina Tuchów

2015
Ocena jakości wody - gmina Ciężkowice
Ocena jakości wody - gmina Tuchów

2014
Ocena jakości wody – gmina Ciężkowice
Ocena jakości wody – gmina Pleśna
Ocena jakości wody – gmina Tuchów