Jakość wody

Jakość wody

Analizy wody przeprowadzone przez zewnętrzne laboratorium badawcze. Wyniki z wodociągu zasilanego z Stacji Uzdatniania Wody w Ciężkowicach.