e-faktura

  OŚWIADCZENIE

  o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej
  przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej sp. z o.o.

  Dane odbiorcy usługi:

  Nazwa firmy / Imię i nazwisko (wymagane):
  Adres obiektu, którego dotyczy (wymagane):
  NIP (w przypadku firmy):
  Numer klienta (wymagane):
  Twój adres e-mail (wymagane):
  Numer telefonu (wymagane):
  (wymagane) - dane niezbędne do prawidłowej dystrybucji faktur w formie elektronicznej

  Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” sp. z o.o. na podany powyżej adres poczty elektronicznej (lub udostępnianie faktur w iBO - internetowym Biurze Obsługi), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
  Powyższa zgoda zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawiania faktur w formie papierowej.
  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur za pośrednictwem kanałów elektronicznych (REGULAMIN).

  Niniejsze oświadczenie może zostać cofnięte w każdym czasie, w następstwie czego będziemy Państwu przesyłać faktury w formie pisemnej na podany w umowie adres odbiorcy.