Udrażnianie i płukanie

Udrażnianie i płukanie przyłączy lub sieci kanalizacyjnych należących do klienta przy pomocy wozu ciśnieniowego.
Opłata główna (pierwsze rozpoczęte 30 min pracy): 129,60 zł brutto
Każde rozpoczęte kolejne 30 min pracy: 64,80 zł brutto
Dodatkowo, koszt dojazdu wynosi: 2,58 zł brutto / 1km