DLA KLIENTA

Zapraszamy do korzystania z usług Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Spółka z o.o.

Na danej stronie znajdują się niezbędne informacje dla mieszkańców gmin: Tuchowa, Ciężkowic, Ryglic, Rzepiennika Strzyżewskiego.

W zakładce "O FIRMIE" znajdą Państwo dane związane z działalnością Spółki, aktualności, tematy skierowane do najmłodszych (programy edukacyjne) oraz galerie zdjęć.

W zakładce "DLA KLIENTA" znajdą Państwo informacje pomocne w kontakcie z Spółką, druki, terminy odbioru odpadów, cenniki.

Zakładka "PROGRAMY" prezentujemy zakończony w 2015 roku projekt pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała” w ramach programu “Czysty Dunajec” oraz obecnie trwające realizowane prace projektowo-budowlane.

W zakładce "PRZETARGI" przedstawiamy obecnie trwające oraz rozstrzygnięte przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień poniżej 30 000 euro.

W zakładce "KONTAKT" znajdą Państwo niezbędne dane kontaktowe, formularz pomocny do przesyłania wiadomości oraz godziny otwarcia wraz mapami dojazdowymi do biur Spółki.