Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej

WFOŚ i NFOŚ

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w miejscowości Tuchów, gm. Tuchów”
Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia 1 003 470 zł.
Kwota pożyczki 815 829 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie:

  • budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi200mm o długości ok. 1768 mb
  • budowy przyłączy kanalizacyjnych fi160mm o długości ok. 220 mb
  • budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej fi90mm o długości ok. 375 mb
  • budowy rurociągów wodociągowych fi110mm o długości ok. 340 mb
  • budowy przyłącza wodociągowego
  • dostawy, montażu i uruchomienia sieciowej przepompowni ścieków w ilości 1 kpl.

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.plPoniżej informacje związane i realizacją inwestycji:

Inwestycja ul. Okólna

wrzesień 2020

Budowa na ul. Okólnej dobiega końca

Inwestycja okólna

czerwiec 2020

Prace montażowo - budowlane

Podpisanie umowy Okólna

maj 2020

Podpisanie umowy