Podpisanie umowy – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w gminie Tuchów

Podpisanie umowy

W dniu 2 października 2020 roku zostały podpisane umowy w ramach zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów”.

Na część 2 z wykonawcą robót konsorcjum firm:  Przedsiębiorstwem Budowlanym „MODUŁ” Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Milošem Vučković prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MV Projekt  Miloš Vučković – partner konsorcjum oraz Bartłomiejem Guzik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Guzik „GUZKOP”.

Na część 3 z Przedsiębiorstwem Budowlanym „MODUŁ” Sp. z o.o.

Część 2 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem:

–       budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km,

–       budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,3 km,

–       budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,5 km,

–       dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków

Termin realizacji umowy do 31.12.2021 roku.

 

Część 3 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem:

–       budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 4,5 km,

–       budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,1 km,

–       budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,

–       dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków,

–       budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 5,3 km,

–       budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,9 km

Termin realizacji umowy do 31.12.2021 roku.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy