Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów

WFOŚ i NFOŚ

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,5 km,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1 km
  • dostawę i montaż 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl
Zdjęcia z placu budowy (kwiecień 2021 r.)
Partyzantów

czerwiec 2021

Zdjęcia z budowy - ulica Partyzantów

Partyzantów

październik 2021

Zdjęcia z budowy - ulica Partyzantów