Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krynickiej w msc. Ciężkowice

WFOŚ i NFOŚ Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krynickiej w msc. Ciężkowice, gm. Ciężkowice, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Koszt kwalifikowany zadania 591 300 zł
Kwota pożyczki 480 732 zł


Efektem działań będzie wykonanie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami w zakresie:
- Kanalizacja sanitarna o długości szacunkowej ok. 900mb

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl

Rozpoczęto budowę na ul. Krynickiej

wrzesień 2020

Rozpoczęto budowę na ul. Krynickiej