Rozpoczęto prace budowlane w Ciężkowicach na ul. Krynickiej

Rozpoczęto budowę na ul. Krynickiej

W dniu 14.09.2020 r. rozpoczęto prace budowlane dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krynickiej w miejscowości Ciężkowice.” Realizowana sieć jest współfinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowobudowana kanalizacja sanitarna o długości ok 1,0 km zapewni odbiór ścieków komunalnych dla 11 budynków mieszkalnych oraz budynku gastronomicznego zlokalizowanego w Rezerwacie „Skamieniałe Miasto”.