Uncategorized

Uniszowa

Prace budowlane – Uniszowa

W ramach zawartej umowy zostaną wykonane robót budowlano – montażowe w zakresie: budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,2 km dostawy, montażu […]

Zdjęcia z terenu budowy

Zdjęcia z terenu budowy sieci kanalizacyjnej w Tuchowie, ulica Partyzantów.

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice

Projektowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice”.