Prace w Ciężkowicach przy ul. Spacerowej

Trwają prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej w Ciężkowicach. Obecnie Wykonawca jest na końcowym etapie budowy sieci zarówno kanalizacyjnej jak i wodociągowej. Ostatnim etapem zakończenia prac sieciowych jest budowa Sieciowej Pompowni Ścieków wraz z drogą dojazdową. Po zakończeniu prac związanych z budową sieci Inwestor zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Zawiadomienie o zakończeniu budowy, co pozwoli na uruchomienie sieci.Ul. Spacerowa - prace

ul. Spacerowa - hydrant