Gmina Ciężkowice

Nazwa zadaniaStatus
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krynickiej w msc. Ciężkowice, gm. CiężkowiceRealizowane
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Spacerowej w msc. Ciężkowice, gm. CiężkowiceRealizowane
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Jastrzębia gm. CiężkowiceW trakcie wyboru Wykonawcy
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kąśna Górna gm. CiężkowiceW trakcie wyboru Wykonawcy
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Zborowice gm. CiężkowiceW trakcie wyboru Wykonawcy