Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych w 2022

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2022 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 12.11.2021 POBIERZ
SIWZ 12.11.2021 POBIERZ
Formularz ofertowy 12.11.2021 POBIERZ
Wzór umowy 12.11.2021 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 15.11.2021 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 19.11.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 03.12.2021 POBIERZ