dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz z niezbędną infrastrukturą

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz […]

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2024 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w […]

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” SP. z o.o. w 2024 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z […]

Przebudowa i budowa Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. obiektu XXX – zakres dostawa, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru o wydajności 60g/h

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i budowę Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. […]