Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2020 roku

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2020 roku.

Postępowanie znak ZP-7/19

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 16.12.2019 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 16.12.2019 POBIERZ
Załącznik do SIWZ (wersja edytowalna) 16.12.2019 POBIERZ
Wzór umowy 16.12.2019 POBIERZ
Załącznik 6 – PAX XL 10 16.12.2019 POBIERZ
Załącznik 7 – chloryn sodu r-r 25% 16.12.2019 POBIERZ
Załącznik 8 – kwas solny 9% 16.12.2019 POBIERZ
Załącznik 9 – podchloryn sodu 16.12.2019 POBIERZ
Załącznik 10 – PIX 113CLPver9.0 16.12.2019 POBIERZ
Załącznik 11 – superfloc 16.12.2019 POBIERZ
Załącznik 12 – zetag 8160 KCH 16.12.2019 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 20.12.2019 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 23.12.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty (część I, II, III, V, VI, VII) 09.01.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część IV) 04.02.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.02.2020 POBIERZ