chemia

Dostawa środków chemicznych do procesów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Opis Data zamieszczenia […]

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2020 roku

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2020 roku. Postępowanie znak ZP-7/19 Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 16.12.2019 […]