Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach „Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Tuchów i gm. Rzepiennik Strzyżewski” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  POBIERZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  19.11.2015  POBIERZ
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  POBIERZ
 Formularze (wersja WORD)  POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  POBIERZ
 Opis przedmiotu zamówienia  POBIERZ
 Załącznik nr1 do OPZ  POBIERZ
 Załącznik nr2 do OPZ  POBIERZ
Załącznik nr3 do OPZ  POBIERZ
 Załącznik nr4 do OPZ  POBIERZ
 Załącznik nr5 do OPZ  POBIERZ
 Załącznik nr6 do OPZ  POBIERZ
 Załącznik nr7 do OPZ  POBIERZ
 Załącznik nr8 do OPZ  POBIERZ
Pytania, odpowiedzi i modyfikacje SIWZ
Warunki techniczne GZGK Szerzyny 26.11.2015  POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 30.11.2015 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 30.11.2015 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  30.11.2015  POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 04.12.2015 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 04.12.2015 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.12.2015 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.01.2016 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.02.2016 POBIERZ