Zapytanie ofertowe – zakup i sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej

Zapytanie ofertowe nr DIR/166/AGi/ZO/6/03/2016/314 (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy). Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o. o. Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe  09.03.2016  POBIERZ
Formularz ofertowy  09.03.2016  POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 24.03.2016  POBIERZ