Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne – badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B w roku 2020

Usługi laboratoryjne – badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B w roku 2020, usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 20.11.2019 POBIERZ
Załącznik 1 – formularz cenowy – oferta 20.11.2019 POBIERZ
Załącznik 2 – wzór umowy 20.11.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2019 POBIERZ