Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Tuchowie i Ciężkowicach w 2020r., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 20.11.2019 POBIERZ
Załącznik 1 – formularz cenowy – oferta 20.11.2019 POBIERZ
Załącznik 2 – wzór umowy 20.11.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.12.2019 POBIERZ