Zapytanie ofertowe na usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2020r.

Zapraszamy do składania ofert na usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2020r.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 12.12.2019 POBIERZ
Załącznik 1 – formularz cenowy 12.12.2019 POBIERZ
Wzór umowy 12.12.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.12.2019 POBIERZ