Usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2021r.

Zapraszamy do składania ofert na usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2021r.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 15.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr1 – formularz ofertowy 15.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr2 – RODO 15.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr3 – wzór umowy 15.12.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.12.2020 POBIERZ