Zapytanie ofertowe – dostawa rękawic roboczych

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy rękawic roboczych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o. o

Termin składania ofert: do dnia 21.04.2017 do godz. 10:00

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  13.04.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 1 – wykaz rękawic  13.04.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 2 – formularz ofertowy  13.04.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 2A – kalkulacja cenowa  13.04.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 4 – wzór umowy  13.04.2017  POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  04.05.2017  POBIERZ