Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Nazwa zadaniaStatus
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik StrzyżewskiRealizowane
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turza, gm. Rzepiennik StrzyżewskiW trakcie wyboru Wykonawcy