Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy.

WFOŚ i NFOŚ

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”

Koszt kwalifikowany: 2 727 650 zł
Kwota pożyczki: 2 217 602 zł

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych w zakresie:

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV o długości ok. 3 km,

- budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV o długości ok. 2,2 km

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,1 km

- dostawy i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,

- budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 3,8 km,

- budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,3 km


www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.plPoniżej informacje związane i realizacją inwestycji:

Rzepiennik Suchy - budowa

14.09.2020

Rozpoczęcie prac budowlanych w Rzepienniku Suchym

Podpisanie umowy - budowa sieci w Rzepienniku Suchym

02.06.2020

Podpisanie umowy