Budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski.

WFOŚ i NFOŚ

Budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych w zakresie:

 • budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
 • budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
 • budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
 • dostawy i montażu 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
 • dostawy i montażu 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
 • budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
 • budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km

 • Koszt całkowity brutto: 2 131 647,30 zł
  Koszt kwalifikowany brutto: 1 771 564,80 zł
  Pożyczka: 1 440 296,58 zł

  www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl  Poniżej informacje związane i realizacją inwestycji:

Turza

maj 2021

Prace budowlane w Turzy

Prace budowlane Turza

luty 2021

Rozpoczęcie prac budowlanych w Turzy