Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni 2022

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni
w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW Lubaszowa i SUW Ciężkowice w 2022r., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe (ściek) 9.11.2021 POBIERZ
Zał. nr 1 – formularz (ściek) 9.11.2021 POBIERZ
Zał. nr 2 – wzór umowy (ściek) 9.11.2021 POBIERZ
Zał. nr 3 – RODO (ściek) 9.11.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2021 POBIERZ