Usługi laboratoryjne – badania wody uzdatnionej

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – badania wody uzdatnionej
w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B oraz wody powierzchniowej w roku 2022, usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami akredytowanymi. 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 10.11.2021 POBIERZ
Załącznik nr 1 – Formularz (woda) 10.11.2021 POBIERZ
Załącznik nr 2 – wzór umowy (woda) 10.11.2021 POBIERZ
Załącznik nr 3 – RODO (woda) 10.11.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 23.11.2021 POBIERZ