Siedliska – projekt kanalizacji sanitarnej

Siedliska

Projekt odcinka sieci kanalizacyjnej oraz 7 przyłączy do budynków Tuchów- m. Siedliska (nad szkołą).