Inwestycje własne

Lubcza

Projektowanie Zalasowa, Kowalowa, Lubcza

Projektowanie
11 Listopada Ryglice

11 Listopada

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryglice przy ul. 11 Listopada” z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. Wpięcie do istniejącej […]
SUW Lubaszowa

Projekt modernizacji SUW Lubaszowa

Zakres modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa: Celem realizowanego zadania inwestycyjnego jest zwiększenie produkcji wody z 240 m3/h   do 360 m3/h przez SUW Lubaszowa w […]
Ryglicka

Projekt sieci kanalizacyjnej deszczowej – ul. Ryglicka

Projektowanie sieci kanalizacji deszczowej w okolicy ul. Ryglickiej w Tuchowie.