Zapytanie ofertowe – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Zabłędza, gm. Tuchów.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Zabłędza, gm. Tuchów.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 20.04.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – opracowanie koncepcyjne 20.04.2022 POBIERZ
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 20.04.2022 POBIERZ
Załącznik nr 4 – wzór umowy 20.04.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.04.2022 POBIERZ