Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  25.11.2016  POBIERZ
 SIWZ  25.11.2016  POBIERZ
 Wzory umów  25.11.2016  POBIERZ
 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  25.11.2016  POBIERZ
 Załącznik nr 2 – formularz cenowy  25.11.2016  POBIERZ
 Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu  25.11.2016  POBIERZ
 Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  25.11.2016  POBIERZ
 Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  25.11.2016  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  05.12.2016  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  12.12.2016  POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  27.12.2016  POBIERZ