Harmonogram odbiory odpadów od 01.01.2020-30.06.2020

Harmonogram odbioru odpadów (kliknij link).

Dystrybucją harmonogramów odbioru odpadów zajmuje się Urząd Miasta w Tuchowie.

UWAGA: Worki i pojemniki muszą być wystawione przed nieruchomość do godz 7.00 rano w dniu w którym jest planowana zbiórka.Worki i pojemniki należy okleić odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do danej frakcji.

NA PSZOK PRZY ul.DŁUGIEJ 51D W TUCHOWIE W RAMACH WNOSZONEJ OPŁATY DOSTARCZYĆ MOŻNA:OPONY OD AUT OSOBOWYCH W ILOŚCI 8 szt NA ROK.MATERIAŁY BUDOWLANE,POREMONTOWE, PRZETERMINOWANE LEKI, BATERIE ELEKTROSPRZĘTY, AKUMULATORY, ŚWIETLÓWKI, CHEMIKALIA, TEKSTYLIA, BIO,ZIELONE, SZKŁO, PAPIER, GRUZ, POPIÓŁ, MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,OPAKOWANIA Z DREWNA.

DO KAŻDEGO WORKA DOSTARCZONEGO NA PSZOK NALEŻY DOSTARCZYĆ INDYWIDUALNY KOD KRESKOWY, KTÓRY BĘDZIE NAKLEJANY NA DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ODBIÓR ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW. PONADTO KAŻDY KTO DOSTARCZA NA PSZOK ODPADY MUSI POSIADAĆ PRZY SOBIE DOWÓD OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH!