Odbiór odpadów

UWAGA!!! Wzywamy do bezwzględnego stosowania się do zasad segregacji obowiązujących na terenie gminy Tuchów.

Na każdym worku opisane są rodzaje odpadów które należy do niego wrzucać. Mieszkańcy którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do przestrzegania jej zasad. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne nie są segregowane, mimo zadeklarowania selektywnej ich zbiórki, odpady nie będą odebrane, a w stosunku do właściciela nieruchomości może zostać wszczęte postepowanie administracyjne, zakończone wydaniem decyzji o naliczeniu podwyższonych opłat, za odbiór odpadów niesegregowanych. .

Działanie każdego z nas wpływa na wysokość przyszłych opłat za zagospodarowanie odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) - link do mapy - znajduje się Tuchowie przy ul. Długiej. Jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600 oraz w sobotę w godzinach 800 do 1300. Mieszkańcy gminy Tuchów mogą dostarczać nieodpłatnie posegregowane odpady do PSZOK. Nie dotyczy to odpadów pochodzących z prowadzonych działalności gospodarczych i rolniczych .

Nie pal śmieci!

Palenie śmieci w domowych piecach pogarsza jakość powietrza. Paląc śmieci trujesz siebie i swoich sąsiadów.

Palenie szkodzi!

Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawiane filtrów produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci.

Odpady spalane w warunkach domowych niszczone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń - w dymie z kominów możemy znaleźć wiele szkodliwych substancji.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla!

Spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutek? Cofanie się tlenku węgla, wskutek czego może dojść do zatrucia.

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 000 Polaków.

Piec to nie śmietnik!

Kto wbrew zakazowi spala śmieci podlega karze aresztu lub karze grzywny, które maksymalnie może wynieść nawet 5 000 zł.

Jeśli palisz śmieci spodziewaj się kontroli!

Uchwała Rady Miejskiej w Tuchowie nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 dot. gospodarki odpadami komunalnymi: POBIERZ

Wersja do druku: POBIERZ

          ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY
 • wielomateriałowe kartony po sokach, mleku
 • butelki po napojach, środkach do prania, szamponach
 • plastikowe: nakrętki, worki, reklamówki, pojemniki po owocach, kubki(po śmietanie, jogurtach, serkach itp.);
 • wiadra po farbach, klejach, plastikowe meble ogrodowe;
 • kawałki rur, złączek PCV, PE;
 • puszki po napojach, konserwach, kapsle, drobny złom żelazny (np. gwoździe, śruby, garnki itp.);
 • pojemniki po aerozolach, dezodorantach.
NIE WRZUCAMY
 • opakowań po nawozach;
 • butelek po olejach silnikowych i płynach chłodniczych;
 • tworzyw piankowych, silikonów, gum, styropianu;
 • sprzętu AGD i RTV.
UWAGI
 • butelki po napojach muszą być puste i zgniecione bez zakrętek;
 • pozostałe pojemniki powinny być również puste.
 • Posegregowane odpady komunalne można dostarczać do : Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Długiej14/1 czynne: pon. - piątek 8.00–16.00, sobota: 8.00 –13.00

          NIEBIESKI – PAPIER

WRZUCAMY
 • opakowania z papieru i tektury;
 • gazety, czasopisma, katalogi i prospekty, książki i zeszyty, papier szkolny;
 • torby i torebki papierowe;
 • kartony po produktach spożywczych
NIE WRZUCAMY
 • wielomateriałowych kartonów po sokach, mleku;
 • opakowań tłustych i zabrudzonych (po maśle, margarynie itp.);
 • odpadów higienicznych (wacików, podpasek, pieluch itp.);
 • tapet, worków po cemencie, worków po środkach ochrony roślin;
 • paragonów i rachunków na papierze samokopiującym, przebitkowym, termicznym i faksowym
UWAGI
 • należy usunąć elementy plastikowe (np. okładki, grzbiety itp.) i metalowe (np. zszywki, spinacze, klamerki itp.).
 • Posegregowane odpady komunalne można dostarczać do : Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Długiej14/1 czynne: pon. - piątek 8.00–16.00, sobota: 8.00 –13.00

          BRĄZOWY – BIO

WRZUCAMY
 • skoszoną trawę;
 • liście;
 • gałęzie;
 • chwasty;
 • odpady organiczne (obierki, skorupki z jajek, resztki jedzenia itp.)
NIE WRZUCAMY
 • płynnych resztek jedzenia;
 • odchodów zwierzęcych;
 • popiołu.
UWAGI
 • Posegregowane odpady komunalne można dostarczać do : Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Długiej14/1 czynne: pon. - piątek 8.00–16.00, sobota: 8.00 –13.00

          ZIELONY – SZKŁO

WRZUCAMY
 • butelki i słoiki po artykułach spożywczych;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach;
 • inne szklane przedmioty wykonane z grubego szkła (flakony, pojemniki itp.)
NIE WRZUCAMY
 • porcelany, ceramiki, doniczek, płytek ceramicznych, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych i samochodowych, lamp neonowych, fluorescencyjnych, rtęciowych, żarówek, luster, szkieł okularowych, szkła żaroodpornego, reflektorów
UWAGI
 • nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem;
 • wrzucamy opakowania puste, bez zakrętek.
 • Posegregowane odpady komunalne można dostarczać do : Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Długiej14/1 czynne: pon. - piątek 8.00–16.00, sobota: 8.00 –13.00

          CZARNY – ZMIESZANE

WRZUCAMY
 • pozostałe po sortowaniu odpady komunalne, których nie należy umieszczać w pojemnikach innego koloru;
 • popiół
NIE WRZUCAMY
 • zużytych mebli i odpadów wielkogabarytowych;
 • przeterminowanych leków;
 • termometrów i innych przedmiotów zawierających rtęć;
 • żarówek, świetlówek, resztek farb, rozpuszczalników;
 • zużytego sprzętu elektronicznego RTV i AGD;
 • puszek po farbach, klejach, żywicach;
 • opon.
UWAGI
 • w ramach wykonywanych usług nie będą odbierane odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe w tym min. azbest