Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka

WFOŚ i NFOŚ

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 6,2 km,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,7 km,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km,
  • dostawę i montaż 10 kpl. sieciowych przepompowni ścieków,
  • budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 7,2 km,
  • budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 2 km

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.plPoniżej informacje związane i realizacją inwestycji:

Projekt

Projektowanie zadania

kwiecień 2021