Dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.
w Tuchowie. Zestawienie materiałów biurowych i eksploatacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia wraz z określeniem ich parametrów technicznych zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 09.01.2019 POBIERZ
załącznik 1 – wykaz materiałów 09.01.2019 POBIERZ
Załącznik 2 – formularz ofertowy 09.01.2019 POBIERZ
Załącznik 2a – kalkulacja 09.01.2019 POBIERZ
Załącznik 3 – wzór umowy 09.01.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.01.2019 POBIERZ