Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2024 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2024 roku

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na https://platformazakupowa.pl/transakcja/873212