dostawa

2 lutego 2023

Zapytanie ofertowe – tablice informacyjne

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i dostawę czterech (4 szt.) tablic informacyjnych wraz z montażem. Opis Data zamieszczenia […]
30 grudnia 2022

Dostawa materiałów biurowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z […]