Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2018 roku

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 09.11.2017  POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09.11.2017  POBIERZ
Załączniki do SIWZ 09.11.2017  POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 09.11.2017 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 21.11.2017 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2017  POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.12.2017   POBIERZ